Müge Çakır

  • Kimya Mühendisi ve Ruhsatlandırma Uzmanı olan Müge Çakır, 1994’ten bu yana kişisel bakım, beslenme ve sağlık ürünleri alanında, ulusal/uluslararası yasal mevzuatlar ve hükümet ilişkileri konusunda edindiği geniş tecrübe ile başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süre zarfında, IADSA/International Alliance of Dietary Supplements Associations, EHPM/European Health Products Manufacturers Association, KTSD/Kozmetik ve Temizlik Sanayicileri Derneği, Çevko gibi derneklerde üyelik ve BesDesDer/Besin Destekleri Derneği’nin Genel Sekreterliği görevlerini başarı ile sürdürmüştür
  • Müge Çakır, uzun yıllara dayanan sektörel deneyimi ile, yerel ve Uluslararası Sektör temsilcileri, Türkiye ve diğer ülkelerin ilgili devlet kurumları, resmi merciler ve üniversitelerle olan pozitif diyaloğunu ve etik duruşunu her zaman korumaktadır.
  • BESDESDER Genel Sekreterliği sebebi ile, 2003-2008 yılları arasında, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın olurlarıyla, FAO ve WHO’nun ortak alt birimi Codex Alimentarius Commission toplantılarında Türkiye Delegasyon toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti adına gözlemci sıfatı ile katılmıştır.
  • T.C. Tarım Bakanlığı himayelerinde düzenlenen, büyük ilgi çeken ve geniş katılım sağlanan Uluslararası Beslenme Destek Ürünleri Sempozyumlarının tüm organizasyonlarını başarı ile gerçekleştirmiştir.
  • 2004 yılından bu yana ruhsatlandırma, hükümet ilişkileri ve teknik dış ilişkiler konusundaki bağımsız danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.
  • 18 yıllık hükümet ilişkileri ve yasal mevzuat tecrübesi ve uluslararası networkü ile, danışanlarına dürüst, güvenilir ve doğru bilgiye dayalı bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
  • Hizmetlerimiz gizlilik ve güven esaslı olup, doğru bilgi ve titiz takibe dayalıdır.